Collection

KURIMOTO Natsuki

[1961 - ]

Bud [1991]

 • kanshitsu
  33.0×37.0×35.0cm
 • ©KURIMOTO Natsuki, 2018

Zipangu [1991]

 • kanshitsu, maki-e, ear shell
  34.0×28.0×27.0cm
 • ©KURIMOTO Natsuki, 2018

Spirit of darkness Ⅰ [1988]

 • kanshitsu
  26.0×24.0×23.0cm
 • ©KURIMOTO Natsuki, 2018
Archive

Collection Audio Guide